Stockholms Akademiska Forum

Stockholms Akademiska Forum

Stockholm är en magnet för idéer och öppna sinnen, för studenter och forskare – här finns 18 självständiga universitet och högskolor. Dessa tillsammans med Stockholms stad utgör medlemmarna i Stockholms Akademiska Forum.

Aktuellt | 5 Apr 2018

Staf i möte med Buenos Aires guvernör

Teologiska högskolan Stockholm är en av 18 medlemmar i Staf.

Se alla medlemmar

 

Stockholm Student Arrival Service

 

 

 

Mer info på studyinstockholm.se

 

Stockholms Akademiska Forums Årsmöte 2018

 

Den 3 maj bjuder Stockholms Akademiska Forum in dess medlemmar till årsmöte i lokalerna på Valhallavägen 79. Kallelse och handlingar skickas till medlemmarna senast tre veckor innan sammanträdet.

 

 

I Stockholm är 11 av 18 universitetsrektorer kvinnor

 

Se fler siffror

Study in Stockholm logotyp

Ett expat-nätverk för partners till internationella forskare och nyckelpersoner.

SDCN.se
Följ oss på Instagram

@studyinstockholm

Study in Stockholm logotyp

Studyinstockholm.se