Maria Fogelström Kylberg

Maria Fogelström Kylberg

15 september, 2020

ICEF-webinar uppmärksammar Stockholms Akademiska Forum

Stockholms Akademiska Forum är inbjudna att göra en presentation vid ICEF:s (International Consultants for Education and Fairs) kommande webinarium den 16 september, med temat ”The promotion of cities as study destinations.”
Webinariet, som har representanter från fyra ledande Destination Marketing Organisations (DMO) – Stockholm, Buenos Aires, Sydney och Montreal – syftar till att i skuggan av den globala pandemin understryka vikten av akademiska destinationer och internationella studenter.

I detta sammanhang kommer Maria Fogelström Kylberg, VD för Stockholms Akademiska Forum, att prata om ”Study in Stockholm” – ett koncept med bland annat webbkommunikation och aktivitet på sociala medier – där framgången handlar om att låta de internationella studenterna själva tala om Stockholm till målgruppen.

15 september, 2020

ICEF-webinar uppmärksammar Stockholms Akademiska Forum

Stockholms Akademiska Forum är inbjudna att göra en presentation vid ICEF:s (International Consultants for Education and Fairs) kommande webinarium den 16 september, med temat ”The promotion of cities as study destinations.”
Webinariet, som har representanter från fyra ledande Destination Marketing Organisations (DMO) – Stockholm, Buenos Aires, Sydney och Montreal – syftar till att i skuggan av den globala pandemin understryka vikten av akademiska destinationer och internationella studenter.

I detta sammanhang kommer Maria Fogelström Kylberg, VD för Stockholms Akademiska Forum, att prata om ”Study in Stockholm” – ett koncept med bland annat webbkommunikation och aktivitet på sociala medier – där framgången handlar om att låta de internationella studenterna själva tala om Stockholm till målgruppen.