Tillbaka till Aktuellt

Ledningsfrukost om internationalisering

5 oktober, 2018

Den 8 november anordnar Staf en ledningsfrukost på temat internationalisering: Hur många internationella studenter och forskare vill vi ha?

Den 31 oktober väntas Internationaliseringsutredningen vara klar. Syftet är att öka internationaliseringen av universitet och högskolor. En av Stockholms Akademiska Forums viktigaste uppgifter rör internationalisering, genom att profilera Stockholm som nationellt och internationellt akademiskt centrum. Men internationalisering kan betraktas ur många olika perspektiv. Varför vill vi ha internationalisering? Är det för att stärka utbildning och forskning? Är det för att främja offentlig diplomati, utrikes- och biståndspolitik? Eller är det för att främja svenskt näringsliv och arbetsmarknad?

En annan fråga är om det finns en gräns för hur globalt det globala klassrummet kan bli?

I Danmark pågår just nu en politisk diskussion om internationella studenter. Den danske forsknings- och utbildningsministern anser att Danmark får tillbaka alltför lite av de utländska studenter som utbildas i Danmark och föreslår därför att intagen begränsas på vissa program. Se bland annat artikel i University World News.

 

Vi har bjudit in två personer med namnet Andreas för att med olika perspektiv inleda frukosten kring dessa frågor. Sen följer en diskussion där vi på Staf gärna vill få  synpunkter på hur vi bäst stödjer lärosätenas arbete med internationalisering.

Andreas Göthenberg, är VD för STINT – Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning Han skrev i STINT:s remissyttrande till Internationaliseringsutredningen att det är viktigt att svenska lärosäten också ser internationalisering ur ett internationellt perspektiv. Det vill vi gärna att han utvecklar.

Andreas Åkerlund, är docent i historia och universitetslektor vid Södertörns högskola. Han har forskat om akademisk migration, internationalisering av högre utbildning, kunskapsflykt och kunskapsöverföring och var bland annat medförfattare till en rapport från Delmi – Delegationen för migrationsstudier som kom ut i april i år. Se bland annat artikel i Dagens Samhälle.