Om Stockholms Akademiska Forum

Stockholms Akademiska Forum är en organisation och ett nätverk mellan 18 högskolor och Stockholms stad. Vi profilerar Stockholm som nationellt och internationellt akademiskt centrum.

Stockholm är en av världens ledande kunskapsregioner där högskolorna utgör en självklar och aktiv del av utvecklingen. Akademins aktörer bidrar till samhällets framgång genom samverkan, idéutbyte och lärande. Stockholm är modernt, öppet och tryggt, präglat av kreativa näringar, mångfald och hög innovationsgrad.

Stockholmsregionen rankas högt när platser jämförs, baserat bland annat på dess kreativitet, nytänkande, ekonomiska stabilitet, hållbarhet, sociala klimat och utbildningsnivå. Sammantaget finns värden som i nationell och internationell konkurrens representerar både särskiljning och attraktivitet. Att ytterligare stärka bilden av det akademiska Stockholm är en grundläggande målsättning.

Staf:s verksamhet

Staf ska:

  • bidra till att profilera och stärka Stockholm som framstående akademisk destination samt belysa vikten av en stark akademi som en betydelsefull del av huvudstadens identitet
  • arbeta strategiskt med omvärldsanalys för att stärka Stockholms position som akademisk plats
  • vara ett forum för samverkan mellan akademi, Stockholms stad och näringsliv genom möten och nätverksbyggande aktiviteter