Staf:s historia

Idén om ett gemensamt forum för Stockholmsregionens högskolor föddes 1996 inom Stockholms Akademiska Rektorskonvent, en sammanslutning av rektorer och förvaltningschefer från de största universiteten och högskolorna i Stockholm. De konstaterade att det i Stockholmsområdet finns en enorm kraft vad gäller akademisk utbildning och forskning men att Stockholm trots detta sällan framställs som en akademisk stad.

Verksamhetsidén gavs följande formulering: ”Stockholms Akademiska Forum ska profilera Stockholm som nationellt och internationellt akademiskt centrum genom att vara en gemensam mötesplats för samverkan och dialog mellan universiteten och högskolorna i Stockholm och deras kontakter med omvärlden”.

Verksamheten kom igång under 1998 i lokaler i Kulturhuset vid Sergels torg. Sedan dess har verksamheten haft olika inriktningar och har anpassats efter de behov som funnits. Detta har också hela tiden varit Staf:s styrka, att som den lilla organisationen kunna vara lättrörlig bredvid de stora, lite trögrörliga, högskolorna.

Tre olika faser

Staf:s historia kan delas in i tre olika faser. Inledningsvis var huvudfokus lärosätenas synlighet i staden – en folkbildande tredje uppgift. Därför låg verksamheten de första tio åren i Kulturhuset vid Sergels Torg. Där erbjöds allmänheten öppna föreläsningar, utställningar och vetenskapspubar. Där fanns också en högskolegemensam studieinformation. Vem som helst som passerade Sergels Torg skulle kunna få information om högskolestudier. Det fanns en tydlig tanke om breddad rekrytering i uppdraget. Studieinformationen i Kulturhuset stängde 2008 och strax därefter flyttade Staf:s kontor från Kulturhuset till Klarabergsgatan.

I och med det ändrades Staf:s fokus till att få upp högskolans roll på den regionala agendan. Verksamheten gick från att vara i första hand informativ och publik till att bli strategisk. Staf presenterade studier om kunskapsregionen Stockholm, hade ett nära samarbete med Länsstyrelsen och Landstingets regionplanekontor och deltog i arbetet med den regionala utvecklingsplanen. Under denna fas ledde Staf också flera EU-finansierade projekt.

Från 2013 och framåt har Staf fokuserat på internationalisering och att profilera Stockholm som akademisk destination. År 2015 flyttade Staf till Valhallavägen 79, mitt i högskoleklustret vid Östra Station.

Från sex till 18 lärosäten

Inledningsvis bestod Stockholms Akademiska Forum av sex stycken medlemmar, de var Handelshögskolan i Stockholm, Karolinska Institutet, KTH, Stockholms universitet, Södertörns högskola och den dåvarande Lärarhögskolan i Stockholm. Ganska snart utökades antalet medlemmar med Konstfack, Danshögskolan och så småningom även Operahögskolan. År 2005 gick Stockholms stad in som medlem och 2006 öppnades Staf för samtliga högskolor i regionen vilket innebar 11 ytterligare högskolemedlemmar. Under årens lopp har antalet medlemmar varierat. Den senaste medlemmen i Staf är Beckmans Designhögskola som gick med under 2017. Idag består Staf av 18 lärosäten och Stockholms stad.