View of a dome shaped building with a city skyline behind

View of a dome shaped building with a city skyline behind

31 oktober, 2019

Rapport: Stockholms doktorander – En sammanställning

Stockholms Akademiska Forum publicerade idag en rapport som visar att andelen internationella doktorander i Stockholm ökat från 29 till 43 procent sedan 2008. Det är en uppgång på 14 procentenheter och siffran ligger över snittet i Sverige som är 36 procent. Rapporten visar att ökningen sker inom alla ämnesområden.

— Det är ett mycket gott betyg för Stockholms lärosäten. Vi vet att Stockholm värderas högt av utländska forskare och vid internationella jämförelser ser vi ofta att ju högre rankade universiteten är desto högre andel internationella doktorander. Ett välrenommerat universitet kan rekrytera de bästa i hela världen, säger Maria Fogelström Kylberg, VD för Stockholms Akademiska Forum.

Från doktorandernas sida är det också förmånligt att utbilda sig i Sverige. Utbildning på forskarnivå är avgiftsfri för alla och det svenska ”lärarundantaget”, som instiftades 1949, ger doktorander upphovsrätt till de forskningsresultat som de tar fram under sin utbildning, vilket är ovanligt utomlands. I många länder är det universiteten som äger upphovsrätten och som, i förekommande fall, söker patent.

Läs hela rapporten och några vittnesmål från personer som kommit till Stockholm för att doktorera här.

31 oktober, 2019

Rapport: Stockholms doktorander – En sammanställning

Stockholms Akademiska Forum publicerade idag en rapport som visar att andelen internationella doktorander i Stockholm ökat från 29 till 43 procent sedan 2008. Det är en uppgång på 14 procentenheter och siffran ligger över snittet i Sverige som är 36 procent. Rapporten visar att ökningen sker inom alla ämnesområden.

— Det är ett mycket gott betyg för Stockholms lärosäten. Vi vet att Stockholm värderas högt av utländska forskare och vid internationella jämförelser ser vi ofta att ju högre rankade universiteten är desto högre andel internationella doktorander. Ett välrenommerat universitet kan rekrytera de bästa i hela världen, säger Maria Fogelström Kylberg, VD för Stockholms Akademiska Forum.

Från doktorandernas sida är det också förmånligt att utbilda sig i Sverige. Utbildning på forskarnivå är avgiftsfri för alla och det svenska ”lärarundantaget”, som instiftades 1949, ger doktorander upphovsrätt till de forskningsresultat som de tar fram under sin utbildning, vilket är ovanligt utomlands. I många länder är det universiteten som äger upphovsrätten och som, i förekommande fall, söker patent.

Läs hela rapporten och några vittnesmål från personer som kommit till Stockholm för att doktorera här.