Staf Analytics.

Staf Analytics analyserar, sammanställer och presenterar kunskap om det akademiska Stockholm.

Nyckeltal Stockholm
Rapporter i vårt arkiv
Kontakt

Nyckeltal för Stockholms akademi

Akademin är viktig för Stockholms tillväxt och spelar en avgörande roll för samhällets utveckling och välfärd. Det är en bransch som sysselsätter drygt 20.000 personer, omsätter drygt 20 miljarder kronor per år och utbildar nästan 100.000 studenter på grund-, avancerad och forskarnivå.

0
Universitet och högskolor
0
Studenter
0
Doktorander
0
Anställda
0
Forskande och undervisande personal
0
Professorer

Jämställdhet

I Stockholm är jämställdhet något som vi självklart strävar efter. Vi är stolta över att 10 av 18 universitetsrektorer är kvinnor. I Stockholms akademi är det jämställt mellan könen bland studenter och anställda. En siffra som släpar efter är könsfördelningen bland professorer, men fördelningen blir bättre för varje år. Titta gärna närmare i den interaktiva grafiken här intill.

Inresande internationella studenter

Internationella studenter i Stockholm

Under läsåret 2017-2018 kom 9 750 internationella studenter till Stockholm. Det var cirka 11% av alla studenter. De största utländska studentgrupperna kom från Kina, Finland, Tyskland, Frankrike, Indien, Italien, Spanien, Grekland, USA och Nederländerna.

0
Internationella studenter
0%
av alla studenter
0
Utresande utbytesstudenter från Stockholms lärosäten

Rapporter i vårt arkiv

Rapport | 31 okt 2019

Stockholms doktorander – en sammanställning

  • 1/3 av Sveriges doktorander finns i Stockholm
  • 43% från ett annat land
  • Doktorander från över 100 länder
  • Internationella doktorander har ökat i andel
Läs hela rapporten

Har du frågor om vår statistik? Kontakta gärna Brita Lundström, omvärldsanalytiker på Stockholms Akademiska Forum.

Brita Lundström

Brita Lundström

Omvärldsanalytiker
Telefon: 08-674 77 70
Mobil: 073-270 43 58
Mail: brita@staforum.se