Staf Analytics

Staf Analytics

Staf Analytics analyserar, sammanställer och presenterar kunskap om det akademiska Stockholm. I analyserna framträder förändringar och trender som har betydelse för Stockholm som akademisk region. Se också Staf Analytics rapporter i PDF-format för nedladdning.

Rapporter

Nyckeltal för Stockholms akademi

Akademin är viktig för Stockholms tillväxt och spelar en avgörande roll för samhällets utveckling och välfärd. Det är en bransch som sysselsätter drygt 20.000 personer, omsätter drygt 18 miljarder kronor per år och utbildar nästan 100.000 studenter på grund-, avancerad och forskarnivå.

Studenter och anställda

I Stockholm finns 18 lärosäten. Vid dessa studerar totalt nästan 100.000 studenter. Cirka 91.100 studerar på grund- och avancerad nivå, och 5.500 på forskarnivå. Totalt är 20.200 personer anställda vid lärosätena. Cirka 9.300 personer tillhör den forskande och undervisande personalen och av dessa är 1.700 professorer.

0
Universitet och högskolor
0
Studenter
0
Doktorander
0
Anställda
0
Forskande och undervisande personal
0
Professorer

Jämställdhet

I Stockholm är jämställdhet något som vi självklart strävar efter. Vi är stolta över att 10 av 18 universitetsrektorer är kvinnor. I Stockholms akademi är det jämställt mellan könen bland studenter och anställda. En siffra som släpar efter är könsfördelningen bland professorer, men fördelningen blir bättre för varje år. Titta gärna närmare i den interaktiva grafiken här intill.

Internationella studenter i Stockholm

Varje år kommer cirka 9.300 internationella studenter till Stockholm. Det är cirka 10% av alla studenter. De största utländska studentgrupperna kommer från Tyskland, Finland, Kina, Frankrike, Indien, Italien, Spanien, Grekland och USA.

0
Internationella studenter
0%
av alla studenter

Inresande internationella studenter

0
Utresande studenter från Stockholms lärosäten

Ladda ned rapporter

Staf Analytics rapporter i pdf-format

Rapport | 4 jun 2018

Internationell studentmobilitet i Stockholm 2016/2017

Nästan 9 300 internationella studenter studerade vid Stockholms 18 universitet och högskolor under läsåret 2016/2017. Det innebär att ökningen av internationella studenter håller i sig, även om det under läsåret var en försiktig ökning om 2 % jämfört med föregående år.

Ladda ner rapport

Har du frågor om vår statistik? Kontakta gärna Brita Lundström, omvärldsanalytiker på Stockholms Akademiska Forum.

Brita Lundström

Brita Lundström

Omvärldsanalytiker
Telefon: 08-674 77 70
Mobil: 073-270 43 58
Mail: brita@staforum.se