Rapport:

Studiedestination Stockholm

Internationell studentmobilitet i
Stockholm 2017-2018

Februari 2019

Läs hela rapporten

Sammanfattning

  • Antalet internationella studenter i Stockholm har ökat med 20 % på tre år

  • För första gången sedan studieavgifterna infördes 2011 är Kina landet med flest internationella studenter i Stockholm

  • Utbytesstudenter från Stockholm åker helst till USA, Australien, Frankrike, Singapore och Storbritannien

Läs hela rapporten

Under de senaste tre åren har antalet internationella studenter i Stockholm ökat med 20 %, vilket innebär 1 630 fler inresande studenter. Under det senaste läsåret ökade antalet med 5 % jämfört med året dessförinnan, vilket innebar att det totalt kom 9 750 inresande studenter. Detta betyder att antalet internationella studenter i Stockholm närmar sig 10 000. För första gången sedan studieavgifterna infördes är Kina landet med flest internationella studenter i Stockholm. De tyska studenterna som under många år har varit den största, eller näst största, gruppen i Stockholm ökar också, men inte i samma takt som Kina och har därför i år placerat sig på en tredje plats.

Se också: Intervju med Handelshögskolans rektor Lars Strannegård

Kontakt

Maria Fogelström Kylberg

VD
Stockholms Akademiska Forum

Läs hela rapporten

Sammanfattning

  •  Antalet internationella studenter i Stockholm har ökat med 20 % på tre år

  • För första gången sedan studieavgifterna infördes 2011 är Kina landet med flest internationella studenter i Stockholm

  • Utbytesstudenter från Stockholm åker helst till USA, Australien, Frankrike, Singapore och Storbritannien.

Under de senaste tre åren har antalet internationella studenter i Stockholm ökat med 20 %, vilket innebär 1 630 fler in- resande studenter. Under det senaste läsåret ökade antalet med 5 % jämfört med året dessförinnan, vilket innebar att det totalt kom 9 750 inresande studenter. Detta betyder att antalet internationella studenter i Stockholm närmar sig 10 000. För första gången sedan studieavgifterna infördes är Kina landet med flest internationella studenter i Stockholm. De tyska studenterna som under många år har varit den största, eller näst största, gruppen i Stockholm ökar också, men inte i samma takt som Kina och har därför i år placerat sig på en tredje plats.

Se också: Intervju med Handelshögskolans Lars Strannegård

Kontakt

Maria Fogelström Kylberg

VD
Stockholms Akademiska Forum

Härifrån kommer de internationella studenterna

Ökningen i ett femårsperspektiv

Vi har som mål att ha 50-50 mellan svenska och internationella studenter. På det sättet blir den här miljön tillräckligt internationell för att vara attraktiv för de svenska studenterna men samtidigt blir den tillräckligt svensk för att vara speciell för de internationella studenterna.

Lars Strannegård, rektor vid Handelshögskolan i Stockholm

Kommande rapport

Staf Analytics nästa rapport She Figures for Stockholm Academia publiceras på Internationella kvinnodagen, den 8 mars.

Om Staf Analytics.

Staf Analytics analyserar, sammanställer och presenterar kunskap om det akademiska Stockholm. I analyserna framträder förändringar och trender som har betydelse för Stockholm som akademisk region.

Gå till