Tillbaka till Aktuellt

Styrelsen besökte Amsterdam

29 november, 2018

Som akademisk destination har Stockholms Akademiska Forum identifierat Amsterdam som en av Stockholms största konkurrenter. Både Amsterdam och Stockholm är öppna städer som sätter hållbarhetsfrågor högt. Befolkningen i båda städerna har mycket hög nivå vad gäller att kommunicera på engelska. Båda städerna attraherar cirka 10 000 internationella studenter årligen från ungefär samma länder.

För att ta pulsen på Amsterdam ytterligare gjorde Staf:s styrelse därför ett 2-dagarsbesök i staden den 22-23 november. Ett första besök gjordes på IN Amsterdam vilket är en one-stop-shop service för internationella talanger som nyligen anlänt till Amsterdam. Dag två gjordes ett besök på University of Amsterdam, Faculty of Economics and Business. Under besöket berättade fakultetens dekan, Professor Han van Dissel, och hans medarbetare om såväl deras syn på internationalisering och deras samarbete med det omgivande samhället och inte minst med staden Amsterdam.

Entrén till Amsterdam Business School

Under resan genomfördes också ett styrelsemöte. Inför mötet har några förändringar i styrelsens sammansättning skett. Louise Stjernberg, tidigare rektor för Röda Korsets Högskola, avslutade sitt förordnande som rektor den 1 november. Därför har hon i Staf styrelse ersatts av Johanna Adami, rektor för Sophiahemmets Högskola. I och med det förändrade styret i Stockholms stad har också stadens representation i Staf:s styrelse förändrats. Fredrik Jurdell, tidigare biträdande stadsdirektör har avgått och hans plats är fortfarande vakant i väntan på att Stockholms stad utser en ny ledamot. Olle Burell, tidigare skolborgarråd, nu oppositonsborgarråd, sitter kvar tills vidare.